Hätähuollon yhteystiedot 050 344 4474
Asiakastarina

“Jani tietää, miten meillä toimitaan”

SWM-Wood Ltd on lämpökäsitellyn sahatavaran edelläkävijä Mikkelin Pursialassa. Yrityksemme on globaalisti yksi maailman suurimpia lämpökäsitellyn sahatavaran tuottajia. Meillä ei ole omaa sähköasentajaa, vaan ostamme sähköpalvelut ulkopuoliselta toimijalta. Virtatien kanssa olemme tehneet yhteistyötä useita vuosia.

Jani Himanen on toteuttanut meillä kahdenlaisia töitä. Teollisuuden sähkökunnossapitoon liittyy muun muassa sähkömoottoreiden vaihtoa ja vianetsintää. Jani on auttanut myös kiinteistön sähkötöissä eli valaistuksen, lämmityksen, investointien ja uudiskohteiden vaatimissa toimenpiteissä.

Arvostamme sitä, että pitkän yhteistyön ansiosta Jani tuntee, mitä teknologiaa meillä on ja miten meillä toimitaan. Ei tarvitse lähteä joka kerta juurta jaksain selittämään, että mitä tämä laite tekee ja missä kohtaa mikäkin huollettava kone sijaitsee. Tärkeä etu on myös Janin palvelualttius ja nopeus. Teollisuudessa ollaan usein töissä iltaisin ja viikonloppuisin. Iso hatunnosto Janille siitä, että hän on pystynyt vastaamaan tarpeisiimme hyvinkin eksoottisiin kellonaikoihin.

Erkka Himanen

tuotantopäällikkö

SWM-Wood

Asiakastarina

Tulipalo- ja vesivahinko kohteet vaativat erikoisosaamista

Polygon Finland on vahinkosaneerausalan yritys. Kartoitamme vesi- ja palovahinkoja ja asiakkaan niin halutessa hoidamme niin purku-, kuivaus- kuin jälleenrakennustyöt. Teemme myös sisäilmatutkimuksia ja korjauksia. Toimimme paljon vakuutusyhtiöiden, isännöitsijöiden ja kuntien kanssa
Vahinkotilanteissa tarvitsemme LVIS-yhteistyökumppaneidemme apua. Yhteistyö Virtatien kanssa on kestänyt jo monta vuotta ja toiminut hyvin. Meille on tärkeää esimerkiksi se, että saamme sähköalan ammattilaisen palveluita suht nopeasti. Korjauksen kanssa ei voi jäädä odottelemaan viikkokausiksi.
Vahinkorakentaminen on erilaista kuin uudisrakentaminen. Sähköasentajalta vaaditaan erityistä osaamista niin tulipalo- kuin vesivahinkokohteissa. Vahingoittuneet sähkölaitteet on hoidettava niin, että työmaa on turvallinen niille ammattilaisille, jotka tulevat tekemään varsinaista purku- ja jälleenrakennustyötä. Yhteistyöstä Virtatien kanssa ei ole mitään valittamista.

Mika Nenonen

Palvelupäällikkö

Polygon Finland

Asiakastarina

”Ennakoiva kunnossapito vähentää tulipalon riskiä”

Soimäen Laatu-Saparolla on porsitussikala Mikkelissä. Virtatie on vastannut sen sähkökunnossapitotöistä vuoden 2015 alusta saakka. Isossa sikalassa on riittänyt kaikenlaisia asennushommia ja Virtatie on vastannut myös ennaltaehkäisevästä työstä. Esimerkiksi sähkökaappien lämpökuvaaminen ja muu tilanteen kartoittaminen on kaltaisessamme sikalassa ensiarvoisen tärkeää, koska osa sähköasennuksista on vanhoja. Ennakoiva kunnossapito vähentää sähkövian ja sitä kautta myös tulipalon riskiä. Sikaloita on palanut aika paljon.

Sikala on poikkeuksellinen kohde sähköasentajalle myös sikäli, että eläinten kanssa työskennellessä tautisuojaus ja muu hygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Suojavaatteet on oltava päällä. Muitakin poikkeuspiirteitä on, sillä sikalassa esimerkiksi ilmastolaitteiden ja ruokinnan täytyy toimia koko ajan. Asennustöitä ei voi jättää kesken, kun ne on kerran aloittanut. Osa tekniikasta, esimerkiksi automatisoitu ilmanvaihtojärjestelmä, on erityistä ja sen parissa työskentely on lisännyt Virtatien osaamista.

Yhteistyö Virtatien kanssa on sujunut esimerkillisesti. Arvostan erityisesti joustavuutta. Sähköasentaja on pystynyt tulemaan paikalle silloin, kun meillä on ollut ongelmia.

Paavo Sävilammi

toimitusjohtaja

Soimäen Laatu-Saparo

Asiakastarina

”Virtatieltä on löytynyt meidän tarvitsemaamme osaamista”

AVS-yhtiöt on metallialan yritys, joka valmistaa Mikkelissä teollisuusventtiileitä. Olemme tehneet yhteistyötä Virtatien kanssa muutaman vuoden. Olemme tarvinneet sähköammattilaista korjaamaan koneita ja tekemään tarvittaessa myös muita sähköalan töitä. Meillä olevat koneet ovat vähän erilaisia, mikä edellyttää sähköasentajalta laaja-alaista osaamista. Virtatieltä sitä on löytynyt. Arvostamme myös sitä, että kun Janille soittaa vikatilanteessa, sähköasentaja tulee nopeasti paikalle korjaamaan. Tuotannon on jatkuttava.

Ari Rasa

tuotantopäällikkö

AVS-Yhtiöt

Asiakastarina

”Toivomme Virtatiestä pitkäaikaista kumppania”

Virtatie on toteuttanut meillä voimalaitoksen peruskunnossapitotöitä. Teollisuuslaitoksessa on töitä laidasta laitaan lampunvaihdosta uudisasennusten kaapelinvetoon. Virtatie on myös osallistunut voimalaitoksen piha-alueen uudistukseen ja asentanut siellä auton lataus- ja lämmitysjärjestelmiä sekä pihavaloja.

Teollisuuslaitoksessa erityinen huolellisuus ja tarkkaavaisuus on tärkeää, koska viat aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä ja kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Generaattorit, muuntajat ja oikosulkuvirrat ovat suuria. Sähköasentajan on tehtävä työnsä, esimerkiksi asennustarkastusmittaukset, huolellisesti.

Ympäristömme on niin vaativa, että meidän ei ole mahdollista kouluttaa täällä toimimiseen useampia henkilöitä. Sähköasentajan on käytävä meidän yleisperehdytyksemme, mutta myös laitteiston tuntemuksen on oltava sillä tasolla, että töitä voi tehdä. Osaaminen ja kokemus täällä kasvaa ajan kanssa. Toivomme Virtatiestä pitkäaikaista kumppania, jota voimme käyttää apuna kiiretilanteissa.

Mika Manninen

Sähköinsinööri

ESE-Energia

Asiakastarina

”Jani tekee hommansa niin kuin kuuluukin”

Juvalainen maatalousyhtymä Sihvonen ylläpitää 80 lehmän lypsytilaa. Olemme Virtatien ensimmäisiä asiakkaita ja yhteistyö sähkötöissä jatkuu edelleen. Vuosien aikana Virtatie on toteuttanut niin sähköasennuksia kuin ennaltaehkäisevää kunnossapitoa. Tehtäviin on kuulunut niin peruskorjausta, sulakkeiden vaihtoa, valaistuksen uusimista, laitekorjauksia kuin sähköjen vetämistä uuteen rakennukseen. Erään kerran Virtatie teki lypsyjen välillä maitohuoneen sähkölaitteiden siirron väistötiloihin lattiaremontin vuoksi.

Tällä alalla on todella tärkeää, että sähkölaitteet toimisivat moitteetta koko ajan. Kaikki eläinten hyvinvointiin ja navetan toimintaan liittyvät laitteet tarvitsevat sähköä ja paloriski on suurin silloin, jos niissä on häikkää. Ympäristönä navetta on sähköasentajalle haastava, sillä kosteutta ja erilaista pölyä on paljon. Eläimet on osattava ottaa huomioon koko ajan.

Yhteistyö Virtatien kanssa on sujunut mainiosti. Kun Jani tulee tekemään jonkin homman, hän tekee sen niin kuin kuuluukin, eikä vähän sinne päin.

Erityisesti arvostan Janin palvelualttiutta. Sähköviat eivät usein tapahdu virka-aikana. Jani vastaa aina puhelimeen ja tulee tarvittaessa korjaustöihin myös viikonloppuna.

Kari Sihvonen

Maatalousyhtymä Sihvonen