Hätähuollon yhteystiedot 050 344 4474

Säännöllinen huolto takaa sähköjärjestelmien turvallisen ja varman toiminnan, ja helpottaa myös ylläpitokustannusten hallintaa.

Virtatiellä on monipuolinen ja menestyksekäs kokemus myös kokonaisvaltaisten sähköurakoiden toteuttamisesta niin teollisuudessa kuin pienemmissä yrityksissä. Asiakkaan tiloissa työskennellään luotettavasti, siististi ja sovitussa aikataulussa.

Palveluja räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan, joten lisätietoja ja tarjousta kannattaa pyytää rohkeasti. Älä ole yksin ongelmasi kanssa.

Kunnossapito
Kartoitukset
Sähköasennukset
Kunnossapitopalvelut

Sähkölaitteiston ennakoiva kunnossapitopalvelu varmistaa laitteiden toiminnan, takaa turvallisuuden ja tuo kustannussäästöjä. Merkittävä osa tulipaloista saa alkunsa sähköasennuksista tai sähkölaitteista joko vikaantumisen tai käyttövirheen seurauksena. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastusten lisäksi sähkölaitteistoja tulee huoltaa. Sähkölaitteiston lämpökuvauksen avulla on mahdollista huomata paloriskejä, jotka toteutuessaan saattavat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytymisen

PALVELUUN KUULUU

  • Ennakoiva kunnossapitopalvelu
  • Sähkölaitteiston lämpökuvaus
  • Sähköasennukset sekä niiden korjaukset ja muutokset
  • Turvallisuusratkaisut
  • Energiaa säästävät ratkaisut
  • Lämpöpumput
  • Aurinkopaneelit
  • Huoltoneuvonta
  • Tarvikkeet
Kartoitus

Sähkölaitteiston kunnossapito alkaa kartoituksesta, jossa arvioidaan sähkölaitteiston nykykunto.

Sitten toimenpiteitä vaativista kohteista tehdään korjaussuositus. Sen jälkeen suositellaan laadittavaksi myös sähkölaitteiston tulevien vuosien huolto-ohjelma.

Ennakkoon tehty huolto on aina edullisempi kuin keskeytynyt toiminta ja hätäisesti tehdyt korjaukset. Säännöllinen huolto takaa halutun turvallisuustason ja järjestelmien hyvän toimintavarmuuden. Ennakoivat toimenpiteet helpottavat myös ylläpitokustannusten hallintaa.

Muut palvelut

Virtatie toteuttaa myös kokonaisvaltaista sähköurakointia ja kunnossapitoa teollisuudessa ja pienemmissä kohteissa. Monipuolinen osaaminen ja erilaiset yhteistyökumppanit takaavat jokaisen asiakkaan yksilöllisen palvelun.

Palveluihimme kuuluvat mm. turvallisuutta lisäävä sähkölaitteiston lämpökuvaus ja paloturvallisuudesta huolehtiminen. Asennamme ja huollamme niin sähköajoneuvojen latausratkaisuja, kulunvalvontajärjestelmiä kuin uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämpöpumppuja.

Tietoiskutarinoita

TietoiskuTietoisku
Näin ehkäiset tulipaloa kotona
Virtatien yrittäjä Jani Himanen on vuosien varrella päässyt kurkkaamaan monen mikkeliläisen kotiin. Hän on huolissaan näkemästään. Minut on vuosien mittaan yllättänyt kotitalouksien toimimattomien palovaroittimien määrä. Palovaroittimesta on loppunut patteri tai se on jopa otettu pois paikoiltaan. Himanen on tyytyväinen siihen, että tulevaisuudessa palovaroittimien huolto on taloyhtiöiden vastuulla. Virtatie huoltaa palovaroittimet mielellään taloyhtiön niin toivoessa ja […]
TietoiskuTietoisku
Virtatien työntekijät on koulutettu myös vaativampiin tehtäviin
Luotettava ja kattava palvelu sähköalalla edellyttää tekijöiltään monipuolista koulutusta. Varsinaisen sähköalan peruskoulutuksen lisäksi työntekijöiltä vaaditaan esimerkiksi työturvallisuuden, tulitöiden ja ensiavun osaamista. Virtatie kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti myös vaativampiin sähköalan tehtäviin. Yrityksen työntekijöiltä löytyy mm. viranomaisten vaatimat ja hyväksymät jännitetyökoulutuksen, räjähdysvaarallisten tilojen (ATEX), kylmäalan ja sähkölaitteiston lämpökuvaajan pätevyydet. Jännitetyökoulutusta tarvitaan, koska pien- ja suurjännitelaitteistojen jännitetöitä saa tehdä […]

Päivystys 24 h

Tarjoamme asiakkaillamme vauriotapauksissa päivystystukea 24/7.