Asiakastarina

”Ennakoiva kunnossapito vähentää tulipalon riskiä”

Soimäen Laatu-Saparolla on porsitussikala Mikkelissä. Virtatie on vastannut sen sähkökunnossapitotöistä vuoden 2015 alusta saakka. Isossa sikalassa on riittänyt kaikenlaisia asennushommia ja Virtatie on vastannut myös ennaltaehkäisevästä työstä. Esimerkiksi sähkökaappien lämpökuvaaminen ja muu tilanteen kartoittaminen on kaltaisessamme sikalassa ensiarvoisen tärkeää, koska osa sähköasennuksista on vanhoja. Ennakoiva kunnossapito vähentää sähkövian ja sitä kautta myös tulipalon riskiä. Sikaloita on palanut aika paljon.

Sikala on poikkeuksellinen kohde sähköasentajalle myös sikäli, että eläinten kanssa työskennellessä tautisuojaus ja muu hygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Suojavaatteet on oltava päällä. Muitakin poikkeuspiirteitä on, sillä sikalassa esimerkiksi ilmastolaitteiden ja ruokinnan täytyy toimia koko ajan. Asennustöitä ei voi jättää kesken, kun ne on kerran aloittanut. Osa tekniikasta, esimerkiksi automatisoitu ilmanvaihtojärjestelmä, on erityistä ja sen parissa työskentely on lisännyt Virtatien osaamista.

Yhteistyö Virtatien kanssa on sujunut esimerkillisesti. Arvostan erityisesti joustavuutta. Sähköasentaja on pystynyt tulemaan paikalle silloin, kun meillä on ollut ongelmia.

Paavo Sävilammi

toimitusjohtaja

Soimäen Laatu-Saparo