Asiakastarina

”Toivomme Virtatiestä pitkäaikaista kumppania”

Virtatie on toteuttanut meillä voimalaitoksen peruskunnossapitotöitä. Teollisuuslaitoksessa on töitä laidasta laitaan lampunvaihdosta uudisasennusten kaapelinvetoon. Virtatie on myös osallistunut voimalaitoksen piha-alueen uudistukseen ja asentanut siellä auton lataus- ja lämmitysjärjestelmiä sekä pihavaloja.

Teollisuuslaitoksessa erityinen huolellisuus ja tarkkaavaisuus on tärkeää, koska viat aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä ja kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Generaattorit, muuntajat ja oikosulkuvirrat ovat suuria. Sähköasentajan on tehtävä työnsä, esimerkiksi asennustarkastusmittaukset, huolellisesti.

Ympäristömme on niin vaativa, että meidän ei ole mahdollista kouluttaa täällä toimimiseen useampia henkilöitä. Sähköasentajan on käytävä meidän yleisperehdytyksemme, mutta myös laitteiston tuntemuksen on oltava sillä tasolla, että töitä voi tehdä. Osaaminen ja kokemus täällä kasvaa ajan kanssa. Toivomme Virtatiestä pitkäaikaista kumppania, jota voimme käyttää apuna kiiretilanteissa.

Mika Manninen

Sähköinsinööri

ESE-Energia