Tietoisku

Virtatien työntekijät on koulutettu myös vaativampiin tehtäviin

Luotettava ja kattava palvelu sähköalalla edellyttää tekijöiltään monipuolista koulutusta. Varsinaisen sähköalan peruskoulutuksen lisäksi työntekijöiltä vaaditaan esimerkiksi työturvallisuuden, tulitöiden ja ensiavun osaamista.

Virtatie kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti myös vaativampiin sähköalan tehtäviin. Yrityksen työntekijöiltä löytyy mm. viranomaisten vaatimat ja hyväksymät jännitetyökoulutuksen, räjähdysvaarallisten tilojen (ATEX), kylmäalan ja sähkölaitteiston lämpökuvaajan pätevyydet.

Jännitetyökoulutusta tarvitaan, koska pien- ja suurjännitelaitteistojen jännitetöitä saa tehdä ainoastaan jännitetyöhön erikoiskoulutuksen saanut ammattihenkilö.

Atex-koulutuksen käyneet sähköasentajat osaavat puolestaan toimia räjähdysvaarallisissa tiloissa turvallisesti ja tuntevat työtehtävänsä huomioiden riittävästi räjähdyssuojauksen periaatteita ja laiterakenteita.

Kylmäalan E3-pätevyys kattaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävien laitteiden asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjaamisen, käytöstä poistamisen, vuototarkastuksen ja talteenoton.

Lämpökuvaukseen vaaditaan LK1-pätevyys, joka sekin löytyy Virtatieltä.