Sähköinen kunnossapitäjäsi

Sähköinen kunnossapitäjäsi on sähkölaitteiston ennakoiva kunnossapitopalvelu, joka tuo laitteiden toimintaan varmuutta ja kustannussäästöjä. Yritys palvelee maatilojen, muiden yritysten ja kotitalouksien sähköasennus- ja huoltotöissä.

 

PALVELUUN KUULUU
• Ennakoiva kunnossapitopalvelu
• Sähkölaitteiston lämpökuvaus
• Sähköasennukset sekä niiden korjaukset ja muutokset
• Turvallisuusratkaisut
• Energiaa säästävät ratkaisut
• Huoltoneuvonta

Sähköinen kunnossapitäjäsi saapuu sovittuna aikana ja työskentelee vastuullisesti jätteet lajitellen jättäen työmaan hyvään järjestykseen.

KUNNOSSAPITO ALKAA KARTOITUKSESTA


Sähkölaitteiston kunnossapidon ensimmäisessä vaiheessa asennuksista tehdään KARTOITUS, jossa arvioidaan sähkölaitteiston nykykunto. Toimenpiteitä vaativista kohteista tehdään KORJAUSSUOSITUS. Sähkölaitteiston kunnossapitoa varten suositellaan lisäksi laadittavaksi HUOLTO-OHJELMA tuleville vuosille.

Ennakkoon tehty huolto on aina edullisempi kuin keskeytynyt toiminta ja hätäisesti tehdyt korjaukset. Säännöllinen huolto takaa halutun turvallisuustason ja järjestelmille hyvän toimintavarmuuden. Ennakoivat toimenpiteet helpottavat ylläpitokustannusten hallintaa.

SÄHKÖLAITTEISTON HALTIJALLA ON VASTUU SÄHKÖASENNUSTEN TURVALLISUUDESTASähkölaitteistot jaetaan luokkiin 1, 2, ja 3. Julkisessa rakennuksessa sekä liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuksissa, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A, on tyypillisesti luokan 1 sähkölaitteisto.

Sähkölaitteiston haltijalla on vastuu sähköasennusten turvallisuudesta. Hänen on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.

Sähköasennus voi olla ajan saatossa kulunut. Tämä saattaa näkyä vaurioituneena pistorasiana tai kuumana hehkuvana loisteputkivalaisimena. Myös näkymättömät viat kuten löysät liitokset sähkökeskuksessa voivat aiheuttaa turhia riskejä kiinteistöllesi. Näitäkin riskejä voidaan hallita ennakoivalla kunnossapidolla.

Sähkötöitä ovat sähkölaitteistojen asennustyöt sekä sähkölaitteiden ja -laitteistojen korjaus- ja huoltotyöt. Sähkötöitä saavat tehdä vain lain, asetusten ja viranomaismääräysten edellytykset täyttävät henkilöt ja yritykset annettujen viranomaisvaatimusten mukaisesti. Lue lisää Tukesin sivulta

TARVITSETKO LUOTETTAVAN KUMPPANIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITOON?

Alkuun pääset ottamalla yhteyttä SÄHKÖISEEN KUNNOSSAPITÄJÄÄSI.